Z palet můžete nábytek koupit hotový, nebo si jej vyrobit sami


Že se z přepravních palet zhotovuje nábytek, není již žádným překvapením.

ZaÄnÄ›te tím jednodušším

„V jednoduchosti spoÄívá krása“, s tímto známým poÅ™ekadlem můžete projít životem s mnoha vavříny a jedním z nich se může stát i zhotovení nábytku z pÅ™epravních palet. Palety mají znaÄnou výhodu v tom, že jsou konstruovány rozmÄ›rovÄ› shodné a pÅ™edevším dostateÄnÄ› stabilní a pevné. Cokoli z nich poskládáte a spojíte vruty, se nerozpadne pÅ™i prvním pokusu o hopsání a skotaÄení, které je typické pro neposedné dÄ›ti. StejnÄ› tak pÅ™i milování nezažijete faux pas, kdy se pod vámi v tom vrcholném okamžiku rozloží gauÄ, pohovka nebo manželské dvojlůžko.

prkna z palet

Jestliže se chystáte zhotovit z dÅ™evÄ›ných pÅ™epravek nÄ›jaký kus nábytku, zaÄnÄ›te tím nejjednodušším, a to jsou zpravidla sedací soupravy a postele. VystaÄíte pouze s vyskládáním palet na sebe, nÄ›kdy ani to ne a postaÄí jen jedna vrstva, na kterou posadíte ÄalounÄ›ní z polyuretanu. Zde využijete výhodného rozmÄ›ru palet, ty se zpravidla shodují v jednotných velikostech 80 x 120 x 14,4 cm, což je ideální rozmÄ›r pro šíři postelí i posezení v obývacím pokoji nebo na venkovní terase.

vajíÄka na paletách

Konstrukci můžete ponechat v původní podobÄ›, Äímž bude pÅ™ipomínat samotné palety, anebo ji obložit dÅ™evem buÄ z rozebraných palet, případnÄ› z hoblovaných prken Äi palubek zakoupených v hobby marketu. Povrch prken, palubek i opracovaných palet lze opatÅ™it různými nátÄ›ry, buÄ s ponecháním původní kresby letokruhů, anebo s podporou lazurovacích laků, které zmÄ›ní odstín materiálu do nádechu exotických dÅ™evin.

ÄŒalounÄ›ní se dnes dokonce prodává i pro paletová lůžka Äi sedaÄky nebo kÅ™esla, a to v podobÄ› sedáků i opÄ›radel. SamozÅ™ejmÄ› je možné vytvoÅ™it si sedáky vlastní, a to buÄ seÅ¡itím látky s vycpávkami z molitanové drti, anebo potažením molitanových desek. Možností tÄ›chto Å™eÅ¡ení je celá Å™ada a lze se jimi inspirovat na Internetu.