Svět reklamy

Pokud se ještě někdo mylně domnívá, že reklama je nějakou novinkou, tak se mýlí nebo nemá dostatečné informace. Slavný básník Gary Snyder Narozený již v roce tisíc devět set třicet s reklamou bojoval a jako dospělý pronesl o ní tuto větu. Dovolím si citovat.

„Špiníme svůj vzduch a vodu a žijeme ve hluku a špíně, které by žádné jiné zvíře nesneslo a zároveň nám politikové a reklama říkají, že jsme se nikdy neměli tak dobře. Závislost moderních vlád na podobných nepravdách vede k hanebnému znečišt\’ování mysli: televize, rozhlas, film a valná část školské výchovy.“

Bezesporu měl pravdu, byť ovšem asi jen částečnou. Ovšem i tak by se tom dalo hodně a dlouho polemizovat. Ovšem, že je reklama součástí konzumní společnosti, to je fakt, ale zase na druhou stranu, jak byste se o zboží dověděli?

Reklama na domě

Nemá smysl dělit lidi na dva tábory, tedy ty, kteří se řídí jen a pouze reklamou, a ty, kteří jí opovrhují a zboží z ní zásadně nekupují.

Nu, nebude se pouštět do výzkumu chování zákazníka jako takového, to bychom stejně nevyřešili do konce života.

Každý podnikatel však ví to, co uvedeno výše, totiž to, že bez reklamy jsou tržby nižší a bez ní je to o hodně těžší.

Proto si každý podnikatel hodně rozmyslí, zda bez reklamy zůstat. A je to jedno zda ji pak zadá přímo výrobce, nebo pak prodejce. Ten má tu výhodu, že ji může pojmout všeobecněji a nemusí se zaměřit přímo na jeden druh zboží. Výjimka je tehdy, když nesou náklady společně s výrobcem.

Reklamní štíty

Reklamní agentura Olomouc podobné situace jistě velmi dobře zná, protože není v této branži nějakým nováčkem, ale starým zkušeným tygrem, dá-li se ovšem agentura takto nazvat. Přicházejí sem různí zákazníci, respektive zadavatelé, kteří reklamu chtějí a ví proč. Každé jejich přání je předem splněno. Pro tuto agenturu není nic nemožného, a proto sem všichni rádi přicházejí. Pokud máte zájem poznat skvělou reklamní agenturu, směle se sem dostavte.