Lets go to soustruh

Soustružnický nůž je nůž jako každý jiný, jen s tím rozdílem, že se využívá k řezání na soustruhu. Soustružnický nůž se skládá ze 3 ploch, které pomáhají řezat – čelo, hlavní hřbet a vedlejší hřbet. Ve chvíli, kdy se spojí čelo se hřbetem nože, vzniká ostří nože, které je hlavní a vedlejší. Soustružnické nože i-nastroje.cz.
Soustružení
Druhy soustružnických nožů
Soustružnických nožů je na trhnu mnoho, protože lze každý druh použít na jiný materiál. Soustružnické nože jsou různé podle:
  • stroje, který obrábí (soustružnické, revolverové, automatové),
  • místa, kde se obrábí (vnitřní, vnější),
  • směru posouvání (pravé, levé),
  • práce, která se na soustruhu vykonává (soustružení – podélné, čelní, zapichovací a upichovací, závitové, zaoblovací, drážkovací)
  • tvaru soustružnického nože (přímé, ohnuté, prohnuté, osazené),
  • polohy hlavního ostří (souměrné, levé, pravé),
  • požadavku výroby,
  • průřezu nože (kruhové, čtvercové).
Vlastnosti dobrého soustružnického nože
Druhů nožů určených s soustružení je mnoho a vždy musí mít skvělé vlastnosti určené k řezu, musí být tvrdší než materiál, který se bude obráběním řezat, musí být tvrdý, aby se řezáním nedrolil a musí něco vydržet, aby se soustružením neopotřeboval právě díky tření způsobenému během soustružení.
Od doby, co bylo vyvinuto soustružení, vyvíjel se i materiál, ze kterého byl soustružnický nůž vytvořen ať už z oceli (konstrukční, rychlořezná), různých slitin určených pro slévárenství, přes karbidy, keramiku, diamanty a mnoho jiných. U nás se nejčastěji používají soustružnické nože z oceli (rychlořezné, uhlíkové) a karbidy. Jak je všeobecně známo, že nejtvrdší je diamant a proto jsou i nejpevnějším nožem právě diamantový. Přestože je diamant nejtvrdší, má i svá specifika a omezení – vydrží teploty maximálně do 600°C, nelze ho používat pro soustružení železa.
Práce na soustruhu
A kdo vyrábí soustružnické nože?
Nože, které se dají sehnat na našem trhu, jsou ryze tuzemské – ať už Zbrojovka ze Vsetína, Brna, Zlína, nebo známé firmy Narex, Pilana, Poldi aj.