Jak se žije barvoslepým

Barvoslepost je porucha barevného vidění lidského oka. Určitě jste o ní již slyšeli, málokdo však tuší, že barvoslepý je každý desátý z nás. Odborný název pro tuto poruchu je daltonismus, a je odvozen od anglického přírodovědce Johna Daltona, který ji vědecky nejen popsal, ale sám touto poruchou trpěl. Jak velký problém barvoslepost představuje?
umělecká malba
Barvoslepý není slepý
Pokud je někdo barvoslepý, neznamená to, že nevidí vůbec. Nevidí pouze barvy, a vnímá jen odstíny šedi. Často se může stát, že postižený je barvoslepý jen částečně, takže vnímá jen některé z barev. S barvoslepostí se dá poměrně snadno žít, ovšem čas od času může nastat pro postiženého problém, například na semaforech nerozezná, zda mu svítí červená či zelená, nebo zda rajče, do kterého se chce zakousnout, je zralé.

Jak barvoslepost odhalíme?
Na barvoslepost existují tabulky a speciální barevná schémata, která obsahují body různých barev a jasu. Tyto body společně vytvářejí číslice, písmena či geometrické tvary na pozadí zbarvených bodů. Pokud někdo trpí barvoslepostí, není schopen tyto znaky rozlišit a identifikovat.

Barvoslepost vrozená, dědičná či získaná
Vrozená porucha barvocitu je genetickou záležitostí, a trpí jí necelých deset procent populace. Častěji poskytuje muže, jen výjimečně také ženy. Barvoslepost lze také získat v průběhu života, a to například při styku se škodlivými látkami, jako jsou některá hnojiva či rozpouštědla.
navlečená jehla
Proč nevidí barevně?
Náš organismus by měl být schopen rozlišit barevnost předmětů na základě vlnové délky světla, které jsou eliminovány nebo odráženy. Vnímání barev pak zajišťují čípky v oku. Ty máme hned tři, a liší se od sebe barevnými pigmenty i citlivostí k vlnovým délkám. Čípky vnímají červenou, zelenou a modrou barvu. Při poruše barevného vnímání dojde k poruše jednoho nebo více čípků. Pak lidé nedovedou rozlišit červenou, zelenou či modrou barvu. Zřídka se vyskytuje barvoslepost na všechny tři barvy najednou. Nejčastější jsou případy, kdy postižení od sebe nedovedou rozlišit červenou a zelenou barvu, tudíž je vidí stejně.