Jak již staří Řekové věděli, že je Země kulatá

Jednou z věcí, o kterých se příliš nepochybuje, je fakt, že naše Země má kulatý tvar. Koneckonců, abychom se o tom přesvědčili, stačí nám podívat se na kteroukoliv z fotografií, které nám denně přináší satelity, umístěné na oběžné dráze.

 

Pravdou ovšem je, že o tvaru naší planety velmi dobře věděli již antičtí Řekové. Dokonce dokázali vypočítat obvod rovníku s udivující přesností. Jak to ale dokázali, když neměli k dispozici nic jiného než poměrně primitivní techniku?

 

pole s horami mizícími za horizontem

 

Ve školách se učíme, že tím hlavním důkazem byl fakt, že odplouvající lodi mizely za horizontem odspodu, a naopak když připlouvají, vidíme nejprve vršky stožárů a plachet. To je samozřejmě poměrně závažný důkaz, ovšem rozhodně není jediný, který měli k dispozici.

 

Tím dalším byla rozdílná délka stínů v rozdílných místech, která jsou od sebe poměrně dost vzdálená. Právě tak dokázali vypočítat její obvod – v den jarní rovnodennosti změřili na místech vzdálených od sebe v severojižním směru délku stínů, které vrhaly kůly určité délky zatlučené do země. Následně pak použitím jednoduché geometrie vypočítali, jaký je obvod naší planety, a to s na tu dobu podivuhodnou přesností.

 

východ Slunce nad Zemí

 

Ovšem to není jediný důkaz, který o tvaru naší planety máme. Patří sem například i fakt, že ani přes vodu nevidíme u moře či oceánu druhý břeh. Pokud například stojíme na západním břehu Anglie, rozhodně nedohlédneme na východní břeh Spojených států, a to ani v případě, kdy je voda klidná.

 

V neposlední řadě jsou zde také zatmění Měsíce, kdy vidíme přes něj přecházet stín naší planety, a je jasně vidět, že má tvar koule.

 

Tyto všechny důkazy jasně naznačují, že i bez použití moderních technologií si můžeme být tvarem Země více než jisti, a dokáží spolehlivě vyvrátit cokoliv, s čím mohou přijít lidé myslící si, že žijeme na placatém disku. Zkrátka tomu odporují veškerá dostupná pozorování, která může provést prakticky každý z nás.