Vše, co potřebujete vědět, abyste se zbavili mravenců


O tomto hmyzu je známo, že vzhled jedinců se může lišit podle jejich funkcí: královna rodí potomky a dělníci zajišťují potravu a staví hnízdo. Některé druhy mají na ochranu speciální vojáky. Existuje více druhů mravenců.

I když hnízdo nezabírá mnoho místa, mravenci mohou cestovat pÅ™i hledání potravy a stavebních materiálů na dlouhé vzdálenosti. Cestu domů najdou pomocí specifického pachu a vytvoří si trvalé cesty. Potraviny a stavební materiály shromažÄují mravenci sbÄ›raÄi. V dobÄ› páření se v kolonii objevuje velké množství okřídlených mravenců. Opustí svou kolonii a letí hledat nová teritoria, aby se usadili, a nÄ›kdy se stane, že vletí do domovů. NaÅ¡tÄ›stí hmyz, který se pÅ™izpůsobuje životu venku, zřídka vytváří vnitÅ™ní hnízda.

Mravenci jsou všežravci. Živí se nektarem a sladkými plody rostlin. Některé druhy napadají jiný hmyz. a mohou spolupracovat se mšicemi a jinými zahradními škůdci.

mravenci na ovoci

Mravenci jsou dokonce vybíraví, pokud jde o chuÅ¥ potravy. Ukázalo se, že jsou to labužníci, a mnoho lidí nechápe, proÄ nÄ›které návnady fungují perfektnÄ›, zatímco v jiných případech je hmyz úplnÄ› ignoruje. Proto je potÅ™eba boj nevzdávat a zkusit jiný přípravek. Optimální výsledky hubení obvykle vyžadují delší období.

Mravenci venku

Pokud se vám mravenci usadí na zahradÄ›, mohou nadÄ›lat Å¡kodu. Pokud je mraveniÅ¡tÄ› v trávÄ›, lidé si myslí, že vÅ¡e obstará sekaÄka a mraveniÅ¡tÄ› rozpráší. To nestaÄí. Velká Äást kolonie je pod zemí a také královna. Její likvidace je pro zniÄení mraveniÅ¡tÄ› zásadní.

mravenci a mšice

Mravenci doma

Ekologická likvidace mravenců je doporuÄována na mnoha webech a rady jsou různé: od posypu mletým pepÅ™em pÅ™es mouku nebo mastek. Mravenci se ale brzy s takovou nepříjemností vypořádají a jsou zpÄ›t.

Velké zamoření svěřte profesionálům

PÅ™esto jsou nÄ›které způsoby ochrany pÅ™ed tÄ›mito Å¡kůdci úÄinné. Likvidaci mravenců si můžete nechat provést odbornou firmou. To se vyplatí v okamžiku, kdy máte dům a okolí zamoÅ™ené, vyzkouÅ¡eli jste chemii, babské rady a vlastní invence a nic nezabralo.