Provádějte pravidelnou kontrolu vody

Úprava PH v bazénu by měla být prvotní záležitostí, kterou uděláte už při prvním napouštění Vašeho koupacího zařízení na začátku koupací sezóny. Tyto hodnoty mají opravdu velký vliv na pozdější fungování přípravků pro úpravu a to hlavně chlorových. Jak jistě víte, chlor je nejdůležitějším přípravkem pro úpravu vody ve Vašem koupacím zařízení a je důležité, aby byl ve vodě obsažen v dostatečném množství, aby se Vaše koupání nestalo rájem pro bakterie a mikroby a samozřejmě řasy.water
Pokud je PH v bazénu vysoké nad stanovené rozmezí hodnot, tak je důležité jej okamžitě snížit, protože to je právě případ, kdy přestávají správně fungovat chlorové přípravky a voda je tak živnou půdou pro množení řas. Tento případ může nastat v případě, že napouštíte Vaše koupání z veřejné distribuční sítě nebo v případě, že používáte k ošetření vody salinizační jednotku, která při elektrolýze solného roztoku tyto hodnoty samovolně zvyšuje.
V případě sníženého PH v bazénu použijte přípravek pro jeho zvýšení. Ke snížení těchto hodnot může docházet v důsledku napouštění Vašeho koupání z podzemních zdrojů, kdy voda může vykazovat více čí méně kyselou reakci a mívá tak korozivní účinky a mohla by poškodit některé součásti vybavení Vašeho koupacího zařízení.
Hodnoty PH v bazénu zjistíte za pomocí kvalitního a spolehlivého testeru. Kontrolu za pomocí testeru byste měli provádět pravidelně každý týden a při extrémně vysokých teplotách či větším využívání koupání provádějte kontrolu ještě častěji. Kvalitní a spolehlivé testery naleznete v naší široké nabídce v tabletové či kapkové formě, ale i ve formě testovacích proužků. Samozřejmě pro Vás máme připraveny také přípravky pro zvýšení i snížení PH a to jak v kapalné tak v granulované formě v různě velkých baleních.pool