Jak se o sebe starat v zimě?


Zimní období je pro lidský organismus pomÄ›rnÄ› zátěžový. Pokud nechcete aby vaÅ¡e zdraví nebo krása utrpÄ›la, je nutné dodržovat pár důležitých zásad. Pokožka je bÄ›hem zimy zatěžována více, než v jiných obdobích. Mrazivé poÄasí, studený vítr a stálá zima pleÅ¥ velmi vysuÅ¡ují, proto mezi tu nejdůležitÄ›jší péÄi patří pravidelná hydratace. PotÅ™ebnou vlhkost zaruÄí pokožce dobrý hydrataÄní krém, který se vstÅ™ebá hluboko do spodních vrstev pleti. Aby například oÄní krém dobÅ™e fungoval je tÅ™eba ho správnÄ› aplikovat. PÅ™ed nanesením krému je tÅ™eba si obliÄej opláchnout ve vlažné vodÄ› a ruÄníkem osuÅ¡it. RuÄník by se mÄ›l pouze pÅ™ikládat k pokožce, nikoliv stírat. Poté se krém nanese na stÅ™edové oblasti obliÄeje. Na nos, Äelo a bradu a odtud pak krém jemnÄ› roztírat do krajních Äástí obliÄeje.